Omi Her HD166014 B9.5V V=3.83 vsini=160 km/s d=107 pc
V-band %Polarization vs Time for 2 HPOL observations taken from 1989-1994.
Be Star Atlas Omi Her page
Be Star Atlas Objects page
Be Star Atlas Home page


Omi Her Pol vs Time plot